عنوان :
به دست آوردن نمودار حد شكل دهي در ورق هاي دولايه فلزي
نويسنده اصلي :
احسان كرجي باني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با توجه به پيشرفت¬هاي قابل توجه¬اي كه امروزه در صنايع مختلف به وجود آمده است، استفاده از ورق-هاي دولايه رو به فزوني گذاشته است. استفاده از ورق¬هاي دولايه فوايد بسياري دارد كه از جمله آن¬ها مي¬توان به مواردي نظير: بهبود شكل¬پذيري مواد سبك اما سخت،دستيابي به استحكام مكانيكي بالا همراه با انعطاف¬پذيري خوب و از همه مهمتر كاهش وزن و هزينه¬ي قطعات توليدي اشاره داشت. در اين تحقيق، آزمايش بررسي شكل‌پذيري ناكازيما براي ورق‌هاي دولايه فلزي با استفاده از نرم¬افزار ABAQUS/Explicitشبيه¬سازي شده و با استفاده از سه معيار مشتق‌هاي دوم كرنش‌ بزرگ، كرنش ضخامت و كرنش پلاستيك معادل زمان شروع گلويي¬شدن پيش¬بيني گرديده است. در ادامه آزمايشات تجربي در راستاي تصديق منحني‌هاي حد شكل‌دهي بدست آمده از روش شبيه‌سازي اجزاي محدود انجام شده است كه در اين آزمايش‌هاي تجربي منحني‌هاي حد‌شكل‌دهيبراي ورق‌دولايه آلومينيوم- مسبه دست آمده است.نتايج نشان مي¬دهند كه استفاده از روش المان محدود راهي مناسب براي تعيين منحني¬هاي حد شكل¬دهي ورق¬هاي دولايه¬ي فلزي بدون انجام آزمايش¬هاي پرهزينه و پيچيده مي¬باشد. همچنين زمان دستيابي به منحني¬هاي حد شكل¬دهي ورق¬هاي دولايه با استفاده از روش المان محدود به مراتب كمتر از روش تجربي بوده و توصيه مي¬شود براي يافتن اين منحني¬ها از روش المان محدود استفاده گردد. واژه‌هاي كليدي:ورق هاي دولايه فلزي، نمودارحدشكل دهي، روش هاي اجزا محدود، گلويي شدن
شماره ركورد :
100542
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي كاربردي
استاد راهنما :
دكتر رامين هاشمي - دكتر محمد صديقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت