عنوان :
طراحي و بهينه سازي موتور القايي استفاده شده در پمپ الكتريكي چاه نفت (ESP)
نويسنده اصلي :
محمدرضا مزينانيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده استفاده از پمپ الكتريكي شناور(ESP) ، به عنوان يك روش فرازآوري، روشي اقتصادي و سازگاربامحيط‌زيست بوده كه به‌منظور توليد از چاه با عمق زياد و در حجم بالا، كاربرد بيشتري دارد. با توجه به اهميت قابليت اطمينان براي اين كاربرد، موتور استفاده شده در اين سيستم، از نوع القايي قفس سنجابي انتخاب مي¬شود. در اين پايان‌نامه،با توجه به محدوديت¬ها و ويژگي‌هاي خاص اين كاربرد، ابتدا الگوريتم طراحي براي موتور القايي استفاده شده در پمپ الكتريكي چاه نفت،تدوين مي¬شود.از آنجا كه اين موتور، ظرفيت بالايي داشته و به صورت دائم و پيوسته مورد استفاده قرار مي¬گيرد و بعلاوه، هزينه‌ي تعويضبالايي دارد، بايستي طراحي آن، به منظور افزايش بازدهي و بالا رفتن قابليت اطمينان، بهينه ¬گردد. براي اين¬كار، ابتدا، مدل‌سازي به روش مدار معادل مغناطيسي(MEC) براي موتور القايي روتور قفسي، پياده‌سازي و اعتبارسنجي شده و سپس با انتخاب تابع هدف مناسب، بهينه‌سازي انجام مي¬شود. درنهايت، به منظور تأييد نهايي، تحليل حرارتي براي موتور با طراحي بهينه، انجام مي¬گردد. كلمات كليدي :پمپ الكتريكي شناور ESP، الگوريتم طراحي، مدل‌سازي مدار معادل مغناطيسي MEC، روش اجزا محدود FEM
شماره ركورد :
100552
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
دكتر ابوالفضل واحدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت