عنوان :
پايش ميداني اثر تراورس بال دار در پايداري جانبي خط بالاستي
نويسنده اصلي :
حميد حسن رضايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100557
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
خطوط راه آهن
استاد راهنما :
دكتر جبارعلي ذاكري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت