عنوان :
بررسي نقش زنان در اصلاح مصرف خانگي در شهرستان دامغان
نويسنده اصلي :
رستميان،محبوبه
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
شماره ركورد :
103609
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
جليلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت