عنوان :
بررسي نقش مديريت دانش در توانمندسازي كاركنان آموزش وپرورش استان قم
نويسنده اصلي :
سعيد توسلي اخلاص
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
105894
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
الهه نوروزي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت