عنوان :
بررسي نقش مشاوره مددكاران اجتماعي در توانبخشي واستقلال معلولين خمين
نويسنده اصلي :
ليلا مختاري
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
106805
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عليرضا سروش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت