عنوان :
بررسي نقش دين واعتقادات مذهبي در زندگي جوانان ونوجوانان
نويسنده اصلي :
كتايون يوسف بيگي
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
106825
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمد اشجاري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت