عنوان :
بررسي نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامي و تطابق آن با ديدگاه هاي نهج البلاغه
نويسنده اصلي :
روحي،جعفر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور قم
رشته تحصيلي :
نهج البلاغه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
112480
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
علي سعيدي
استاد راهنما :
حسين حديدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت