عنوان :
بررسي نقش تاثير نام تجاري بر تصميم خريداران ﴿ مطالعه موردي لب تاپ در ايران ﴾
نويسنده اصلي :
كيانا عبدالله زاده فرجي
رشته تحصيلي :
مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
116161
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
دكتر الهام علي اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت