عنوان :
بررسي نقش سياسي،اجتماعي وفرهنگي زنان درعصرخلافت بني اميه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشدتاريخ اسلام
شماره ركورد :
119653
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكترسيداصغرمحمودآبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت