عنوان :
بررسي نقش متاكائولن هاي مختلف بر روي خواص سيمان پرتلند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
121366
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سراميك
استاد راهنما :
نقي زاده - رضايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت