عنوان :
بررسي نقش معادن و صنايع در توزيع فلزات سنگين در محيط زيست منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
126075
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
زمين شناسي گرايش اقتصادي
استاد راهنما :
هاشم باقري، حميدرضا پاكزاد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت