عنوان :
بررسي نقش موسيلاژ در جوانه زني بذرهاي اسفرزه و بارهنگ در تنشهاي مختلف خشكي
نويسنده اصلي :
حاجي رضايي، راضيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1391
شماره ركورد :
13033
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مصلح آراني، اصغر
رشته تحصيلي :
مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني
استاد راهنما :
ميرمحمدي، علي محمد , سودائي زاده، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت