عنوان :
خانه ي فروغ
نويسنده اصلي :
طهماسبي ، فرهنگ
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
شهرسازي , فرخزاد، فروغ ﴿1313 - 1345﴾
كليدواژه لاتين :
City planning
شماره ركورد :
13062
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
ناديه ايماني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت