عنوان :
بررسي نقش عوامل موثر بر مديريت استراتژيك تامين و نقش آن بر عملكرد خريداران و تامين كنندگان (مورد مطالعه در شركت هاي غذايي دارويي)
نويسنده اصلي :
راشين كوشان
محل تحصيل :
پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
مديريت MBA
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
135372
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر مرتضي مرادي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر محمد تقي اميني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت