عنوان :
بررسي نقش مايههاي پارچه هاي قلمكار در دوره معاصر با تاكيد بر آثار جواد عباد و خلق جواهرات بر اساس نقوش قلمكار هنرمند مذكور
نويسنده اصلي :
زارعي، ستاره
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
138701
شهر محل تحصيل :
دانشكده پژوهش‌هاي عالي هنر و كارآفريني
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
موزه داري
استاد راهنما :
جليل جوكار ، افشين مير لوحي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت