عنوان :
بررسي نقش موزه ها در هويت يابي ملي با تاكيد بر موزه هاي ملي
نويسنده اصلي :
قطب الديني بافقي ، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
138993
شهر محل تحصيل :
دانشكده كارآفريني هنر و گردشگري
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
موزه داري
استاد راهنما :
مرضيه حكمت
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت