عنوان :
خوشه‌بندي نتايج جستجوي كاربران در وب با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
نويسنده اصلي :
محمدخاني ، مهدي
تاريخ دفاع :
1393/6/26
شماره ركورد :
139864
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
معظم ، محمدهادي
استاد راهنما :
كرباسي ، سهيلا
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت