عنوان :
بررسي نقش عقد مشاركت مدني در بانكداري بدون ربا مطالعه موردي بانك سينا استان مازندران
نويسنده اصلي :
قرباني آقمشهدي،مسعود
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
اقتصاد اسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/04/15
چكيده :
نظر به رقابت اقتصادي بين كشورهاي مختلف ،آيا امكان ناديده گرفتن بهره ي قطعي براي يك كشور ممكن است؟اقتصاددانان مسلمان همواره در پي نهي دين مبين اسلام از ربا به دنبال معرفي ابزارهاي مالي اي بوده اند كه بوسيله ي آن بتوانند وجوه مالي را تجهيز كنند تا بوسيله اين ابزارها بتوانند پايه اي براي حركت اقتصاد ايجاد كنند.
شماره ركورد :
139963
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اثني عشري ، ابوالقاسم
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موحد منش،صادقعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت