عنوان :
شبيه سازي اندركنش سازه و سيال با استفاده از توابع پايه نمايي
نويسنده اصلي :
پري ابرقويي، حانيه
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده عمران
رشته تحصيلي :
عمران
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
1405
گرايش رشته تحصيلي :
سازه
دانشكده :
مهندسي عمران
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
مجتبي ازهري، فرشيد مسيبي
استاد داور :
محمد مهدي سعادت پور، مهدي زندي، امير مهدي حلبيان
استاد راهنما :
بيژن برومند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت