عنوان :
طراحي و ساخت كنترل كننده ديجيتال دماي حمام روغن به روش PID
نويسنده اصلي :
شامخي ، سينا
كليدواژه فارسي :
56 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 7 كتابنامه + ضمائم
شماره ركورد :
140513
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
فلاح ، علي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10447
لينک به اين مدرک :