عنوان :
بررسي اثر عايق حرارتي و شيشه دوجداره بر كاهش مصرف سوخت در ساختمان و كاهش هزينه تاسيسات
نويسنده اصلي :
كلامي ، ميثم
كليدواژه فارسي :
47 ص .، جدول ، نقشه
شماره ركورد :
140530
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خستو، بهمن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت