عنوان :
تحليل تئوري استهلاك ارتعاش در آلياژهاي حافظه دار نيكل - تيتانيم و كاربرد آنها در درمان ديسك كمر
نويسنده اصلي :
علي عباسي ، احسان
كليدواژه فارسي :
521 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140537
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
صدوق ونيني ، سيدعلي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10539
لينک به اين مدرک :