عنوان :
بررسي دوربين‌هاي حرارتي و GDV و كاربرد آن‌ها در پزشكي
نويسنده اصلي :
آفريننده، مريم , بهجـت، عرفانه
كليدواژه فارسي :
135 ص .، تصوير، جدول، نمودار، 135 كتابنامه
شماره ركورد :
14059
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پروين، پرويز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت