عنوان :
بررسي امكان تعيين اندازه دانه فولاد كم كربن به كمك روشهاي غير مخرب
نويسنده اصلي :
شرافتي ، جواد
كليدواژه فارسي :
88 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+8 كتابنامه
شماره ركورد :
140605
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
احمدي، مهدي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10729
لينک به اين مدرک :