عنوان :
بررسي ناپايداري‌ها در سيكلوترون ميزر الكتروني با استفاده از نظريه جنبشي
نويسنده اصلي :
كبيرزاده، رسول
كليدواژه فارسي :
81 ص.، جدول، نمودار، 81 كتابنامه
شماره ركورد :
14062
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مراغه‌چي، بهروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت