عنوان :
مطالعه اثر برهم كنش بين سطحي بر مور فولوژي و رئولوژي ترموپلاستيك الاستومرهاي تقويت شده با سيليكا بر پايه آلياژ PP/EPDM پخت شده بروش ديناميكي
نويسنده اصلي :
بازگير، سعيد
كليدواژه فارسي :
712 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 441 كتابنامه
شماره ركورد :
140721
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كتباب ، علي اصغر,نازكدست ، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت