عنوان :
بررسي تاثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي كالا بر تصميم خريد
نويسنده اصلي :
افسانه اصغري
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
140793
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
زهرا جزندري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت