عنوان :
بررسي چروك خوردگي قطعات كشش عميق استوانه اي با روش DR
نويسنده اصلي :
اباذري، بهروز
كليدواژه فارسي :
90 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 5+32 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14080
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فلاحي آرزودار، عليرضا , ملائي دارياني، بيژن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت