عنوان :
بررسي عوامل موثر در نگارش زبان خارجي با استفاده از روش عامل دو طرفه
نويسنده اصلي :
عباسي سرداري ،سحر
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140831
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محمد حسن زاده
رشته تحصيلي :
زبان انگليسي
استاد راهنما :
حمدا.. راوند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت