عنوان :
قيمت‌گذاري هارمونيكي در سيستم‌هاي قدرت بر مبناي تعيين سهم عادلانه مشتركين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140884
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
آرش كيومرثي
رشته تحصيلي :
مهندسي برق گرايش سيستم‏هاي قدرت
استاد راهنما :
رحمت‌ا... هوشمند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت