عنوان :
تاريخ مجازات در ايران؛ از غزنويان تا حمله مغول
نويسنده اصلي :
بهرامي نيا ، اميد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
رشته تحصيلي :
تاريخ ايران اسلامي
مقطع تحصيلي :
دكتري تخصصي (Ph.D)
تاريخ دفاع :
1396/10/30
چكيده :
اين نوشتار، معطوف به بررسي يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي تاريخ اجتماعي ـ سياسي ايران در سده‌هاي ميانه است. تركان صحراگردي كه در اين زمان به ايران سرازير شدند و بعد به حكومت رسيدند، به‌رغم ادّعاي حمايت از شريعت و پاسداشت آن، با توجه به خاستگاه غيرمدني و خلق و خوي بياباني و هرج و مرجِ خانوادگيِ حاكم بر فرهنگ قبيله‌اي، در عمل و در عرصه تعامل با ديگران، به آموزه‌هاي اسلام داير بر حفظ حقوق ديگران و بويژه مخالفان پايبند نماندند. گفتني است كه اين رويكرد فقط از سوي آنان اتّخاذ نشد و گروه‌هاي رقيب و ساير بازيگران عرصۀ سياست نيز با توجّه به گفتمان سياسي و ويژگي‌هاي عيني بستر اجتماعي زمان خود، عملا چنين رويه‌اي در پيش گرفتند و بر اين اساس، حجم عظيمي از ابزارهاي مجازات و شيوه‌هاي كيفري عديده‌اي در منازعات سياسي ـ مذهبي ايران آن زمان به كار رفت. اين نوشتار، مبتني بر روش پژوهش كتابخانه‌اي و رويكرد توصيفي ـ تحليلي، با هدف بررسي علل و دلايل خشونت‌گستر و نيز نوع و ميزان ابزارها و شيوه‌هاي اِعمال كيفر، انطباق ابزارها و شيوه‌هاي كيفري با آموزه‌هاي شريعت در دوره مورد بحث را نيز مطالعه خواهد كرد.
شماره ركورد :
140920
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
خسروبيگي ، هوشنگ - رحمانيان ، داريوش
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خضري ، سيد احمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت