عنوان :
بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
نويسنده اصلي :
فريده غفوري فرد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
140927
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عبدالله مفاخري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت