عنوان :
معنا و هدف زندگي و مرگ در مثنوي
نويسنده اصلي :
مريم ياربخت
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
96
چكيده :
بر اساس يافته هاي اين پزوهش مولانا با نگاه عارفانه و دقيق خود عمده مطالب مربربوط به مرگ و زندگي را مورد توجه قرار داده است و براي او كيفيت زندگي به مراتب ارزشمند تر از كيميت و مقدار زندگي است .
شماره ركورد :
140976
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر فاطمه معين الديني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر محمد رضا صرفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت