عنوان :
توزيع‌هاي آلفا-چوله و كاربرد آنها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140983
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
آمار گرايش آماررياضي
استاد راهنما :
محمدحسين علامت ساز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت