عنوان :
بررسي رابطه مهارتهاي فراشناختي با تفكر انتقادي در دانش-آموزان دختر پايه ي چهارم رشته هاي علوم انساني، تجربي و رياضي فولادشهر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140987
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
ياسمين عابديني، محمدرضا نيستاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت