عنوان :
شار ريچي گسسته و كاربرد آن در بازشناسي حالت چهره سه بعدي بر اساس تصاوير همديس
نويسنده اصلي :
ملايي اونجي, محمد سعيد Mollaei Avanji, Mohammad Saeid
كليدواژه فارسي :
ي‎147+‎ ص, تصوير,جدول,نمودار, كتابنامه 74
چكيده :
اين پايان نامه نظريه شار‌ريچي رويه‌هاي گسسته را معرفي مي‌كند. كل اين نظريه با استفاده از اصل تغيير‌پذيري در رويه‌هاي گسسته بر اساس قانون كسينوس مشتق شده, توضيح داده شده است. همچنين روابط ساختاري بين هندسه هموار و هندسه گسسته كه به شناسايي بهتر و عميق‌تر اين موضوع كمك مي‌كند, بيان شده‌اند. هدف ايجاد يك چهارچوب تشخيص حالت چهره كاملاً اتوماتيك بر پايه نمايش همديس تصوير است. با محاسبه نگاشت همديس, رويه چهره سه‌بعدي, به شكل همديس مي‌تواند به ديسك واحد دوبعدي نگاشته شود. اين در حالي است كه از سه نشان اختصاصي (لندمارك: نوك بيني, دو گوشه داخلي چشم) براي نرمال كردن تصوير استفاده مي‌شود. با بررسي مدلسازي سه‌بعدي و با داشتن اطلاعات كامل از پيش‌پردازش‌هاي انجام شده از قبيل عمق تصوير, لندمارك‌ها ,بافت و غيره, مي‌توان تشخيص حالت چهره سه‌بعدي را به بهترين شكل ممكن انجام داد. توصيفگر‌هاي LBP و HOG را بر تصوير دوبعدي حاصل از نگاشت همديس ايجاد شده از شار ريچي, اجرا شده است. نتايج حاصل بررسي و با روش‌هاي تشخيص حالت چهره سه بعدي مقايسه شده‌اند.
شماره ركورد :
141026
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
خادم صداقت, مارال Khadem Sedaghat, Maral
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهروز, بيدآباد Bidabad, Behroz
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت