عنوان :
بررسي و مطالعه قابليت بافندگي نخهاي پنبه اي با استفاده از دستگاه تعيين مقاومت سايشي نخ بر اساس عمليات بافندگي
نويسنده اصلي :
مهربان چكوسري، محمد
كليدواژه فارسي :
001 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 4+63 كتابنامه
شماره ركورد :
141165
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شيخ زاده بخار، سعيد,سرشارزاده ، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت