عنوان :
شبيه سازي جداسازي در ميكروكانال توسط نرم افزار
نويسنده اصلي :
احسان ميهن دوست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141326
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
ساسان آسيايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت