عنوان :
طراحي و ساخت عدسي مقعر مايع
نويسنده اصلي :
سينا مختاري دزكي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141334
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كنترل
استاد راهنما :
دكتر پشتان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت