عنوان :
بررسي تكنيك‌ها و ابزارهاي فرآيند كاوي و به كارگيري آن در تحليل سابقه‌هاي امنيتي سيستم‌ها
نويسنده اصلي :
عليرضا صادقي نسب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
شناسايي الگو , داده كاوي , فرآيند كاوي
شماره ركورد :
141340
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم‌افزار
استاد راهنما :
دكتر عبدالهي ازگمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت