عنوان :
بررسي فراواني افزايش فشار خون ريوي و تعيين برخي عوامل همراه در بيماران تالاسمي راجعه به بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 94
نويسنده اصلي :
حق دوست، افروز , رمضاني، سجاد
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
Introduction: Pulmonary hypertension is common in patients with thalassemia, it can leads to cardiac failure and even death in those patients. Methods: This cross-sectional study was carried out in 155 patients with beta-thalassemia major and intermedia attending razi hospital Rasht, iran, 2015. All patients underwent echocardiography and the data (including age, sex, thalassemia type, splenectomy history, desferal usage, hydroxyurea usage, Hb and ferritin level) was collected by a researcher-made checklist. Data were analyzed by SPSS software Results: The prevalence of pulmonary hypertension was 13.7% in this study. There was a correlation between sex, thalassemia type, desferal usage and ferritin level with prevalence of pulmonary hypertension. There wasn’t a meaningful relation between splenectomy history, hydroxyurea usage and Hb level with pulmonary hypertension prevalency. Conclusion: This study showed the proposed variables can cause and Exacerbate cardiac complications and may have correlation with the disease side-effects. By conducting more studies and designing a more promising and interventional study with a higher sample size, using the results of this study and similar studies, a step could be taken to identify patients susceptible to exacerbation of cardiac complications earlier. By treating them, they increased their survival in the long run.
شماره ركورد :
141346
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
حسن دخت، طلوع Hasandokht, Toloo
استاد راهنما :
فخر موسوي، ابوذر , سالاري، ارسلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت