عنوان :
طراحي و شبيه سازي ساختار UC-EBG و زيرلايه بريده شده جهت كاهش تزويج متقابل آنتن آرايه اي
نويسنده اصلي :
مسعود سلماني آراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141363
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات
استاد راهنما :
دكتر احمد چلداوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت