عنوان :
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
نويسنده اصلي :
امين روشتيان روشتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141415
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
استاد راهنما :
دكتر محمد فصيحي دستجردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت