عنوان :
قابليت هاي Big Data در ديتابيس هاي تجاري
نويسنده اصلي :
حسن شحاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141429
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
استاد راهنما :
دكتر عين اله خنجري ميانه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت