عنوان :
ارائه يك روش مديريت اعتماد براي ارتباطات ماشين-به-ماشين در بستر اينترنت اشياء
نويسنده اصلي :
فريبا بوستاني فر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اينترنت اشياء فناوري جديدي است كه در آن دستگاه‌هاي پردازشي، اشياء فيزيكي هوشمند و انسان‌ها به جمع‌آوري، پردازش و تبادل اطلاعات مي‌پردازند و موجب ارائه خدمات پيشرفته و سهولت در كارهاي روزمره شده‌اند. زيرمجموعه‌اي از اينترنت اشياء به نام ارتباط ماشين-به-ماشين وجود دارد كه در آن دستگاه‌ها بدون دخالت انسان با هم در ارتباط هستند و مي‌توانند در انجام پردازش‌هاي سنگين از دستگاه‌هاي ديگر كمك بگيرند. در اين شبكه‌ها تعداد زيادي اشياء هوشمند مختلف به هم متصل هستند كه به صورت خودكار و هوشمند تصميم‌گيري مي‌كنند و يك محيط ناهمگون، توزيعي و ناشناخته ايجاد مي‌كنند. درنتيجه يك چالش اصلي اين است كه دستگاه‌ها چگونه به يكديگر اعتماد كنند. در اينجا منظور از اعتماد باور يك دستگاه درمورد ماهيت دستگاه ديگر در رفتار قابل اطمينان و ارائه خدمات باكيفيت است. درنتيجه وجود يك سيستم مديريت اعتماد مي‌تواند باعث بالا رفتن كيفيت خدمات شود. از طرفي وجود گره‌هاي خودخواه يا مخرب در سيستم مديريت اعتماد اختلال ايجاد كرده و موجب پايين آمدن كيفيت خدمات و درنهايت از كار افتادن شبكه شود. روش‌هاي ارائه شده تاكنون در حوزه اينترنت اشياء و ماشين-به-ماشين براي مقابله با حمله روشن-خاموش تنها توانايي تشخيص الگوهاي رفتاري آسان و ثابت را دارند و در برابر مهاجمي كه با الگوي تصادفي حمله مي‌كند، ناكارآمد هستند. روش‌هاي مقابله با حمله دروغگويي نيز به دليل عدم استفاده از اعتماد پيشنهاددهنده براي گره‌هاي پيشنهاددهنده در كنار اعتماد مستقيم، كارايي پاييني دارند. همچنين معمولا اين روش‌ها در زماني كه هر دو نوع اين حملات در شبكه وجود دارند، عملكرد ضعيفي دارند، زيرا گره ارزياب نمي‌تواند تشخيص بدهد كه يك پيشنهاد دريافتي متناقض در مورد گره موردارزيابي، نتيجه دروغگويي پيشنهاددهنده است يا ناشي از مهاجم روشن-خاموش بودن گره موردارزيابي است. از اين رو در اين پژوهش، روشي جهت مديريت اعتماد براساس معيار كيفيت خدمات ارائه شده كه توانايي مقابله با حملات روشن-خاموش و دروغگويي را در سناريوهاي مختلف دارد. همچنين اعتماد جداگانه‌اي براي گره‌هاي پيشنهاددهنده معرفي شده كه موجب تشخيص بهتر و دقيق‌تر حمله دروغگويي مي‌شود. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه روش پيشنهادي در مقايسه با روش‌هاي مشابه ديگر، در شناسايي حملات در سناريوهاي مختلف و بهبود كيفيت خدمات بهتر عمل كرده است.
شماره ركورد :
141456
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم افزار
استاد راهنما :
دكتر زينب موحدي - دكتر محمد عبدالهي ازگمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت