عنوان :
تبيين فرهنگ پرسشگري از ديدگاه قرآن و روايات و سيره‏ ي معصومين عليهم السلام
نويسنده اصلي :
فوقيان ، كلثوم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اهواز
رشته تحصيلي :
الهيات - علوم قرآن و حديث
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/2/23
چكيده :
پژوهش حاضر باعنوان «تبيين فرهنگ پرسشگري از ديدگاه قرآن و روايات و سيره‏ي معصومين عليهم السلام» به روش كتابخانه‏اي و به شيوه‏ي توصيفي – تحليلي – استنباطي انجام و در آن از كتاب‏هاي تفسيري و روايي شيعه و سني استفاده شده است . در اين پژوهش به بررسي پرسشگري، چگونگي و اهميت آن در قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام پرداخته شده است. قرآن به عنوان سند نبوت پيامبر اكرم (ص) و منبع اصلي هدايت امت است و مهم ترين و زيباترين روش خداوند براي انسان سازي را دربر دارد استفهام‏هايي در آن هست كه به روش مستقيم و غير مستقيم بيان شده است. خداوند از طريق اين پرسش ها به هدايتگري بشريت پرداخته است و از اين طريق روح حقيقت طلبي بشر را زنده كرده است. در اين پژوهش به جست و جوي استفهام‏هاي قرآن پرداخته‏ايم. استفهام در يك تقسيم بندي كلي به دو نوع «حقيقي» و «مجاز» تقسيم مي‏شود. در استفهام حقيقي يا توضيحي انسان از مسائلي بي خبر است و مايل به حقيقت درك آن‏هاست، ولي در استفهام مجازي هدف توضيح نيست ، بلكه ايراد است، كه خود عبارت است از : 1) انكار، 2) تقرير، 3) توبيخ، 4) تعجب، 5) تسويه، 6) امر، 7) تعظيم، 8) تهديد، 9) تنبيه، 10)استبعاد. علاوه بر تقسيم بندي فوق مي‏توانيم پرسش‏ها را به دو دسته‏ي «پرسش‏هاي به جا» و «پرسش‏هاي نا به جا» تقسيم كرد. «پرسش‏هاي نابه جا و بي مورد» داراي انگيزه‏هاي مختلفي است. از انجا كه سوال و پرسش، نمودي از جستجوگري انسان است، تا به واسطه‏ي آن، نيازهايش را ابراز، و حيات و سعادت را براي خود رقم بزند. سوال نه تنها عنصري كليدي در جريان زندگي انسان، كه نمودي از نوع تفكر، علم، جهان بيني، درك، فهم و شعور او است. قرآن پرسش‏ها را با توجه به فلسفه آن‏ها تبيين و توضيح مي‏دهد. به اين معنا براي پرسش‏ها اهداف مختلفي را بيان مي‏كند. مي‏توان پرسشگري را عاملي براي تكامل فكري انسان معرفي كرد. اهل بيت عصمت و طهارت نيز به عنوان ادامه دهندگان مسير هدايتگري قرآن ، از پرسشگري براي هدايت نفوس استفاده نموده اند و با احياي فرهنگ پرسشگري به بيداري انسان ها پرداخته اند
شماره ركورد :
14146
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
جلالي ، مصطفي
استاد راهنما :
لطفي ، محمد حسين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت