عنوان :
جايابي بهينه واحد فازور در شبكه ،دوحالت رويت پذيري كامل و ناكامل
نويسنده اصلي :
محمدمهدي شواخي ريزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141486
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
دكتر محسن كلانتر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت