عنوان :
مطالعه اثر آنتاگونيستي قارچ تريكودرمابر قارچ Rhizoctonia Solani وتكثير وتعيين توالي ژن Chi36 در قارچ Trichoderma harzianum(T8)
نويسنده اصلي :
جلالي ، امير
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مصطفي مطلبي
محل تحصيل :
دانشكاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
علوم سلولي ومولكولي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141499
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمدرضا زماني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مصطفي مطلبي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت