عنوان :
تحليل محتواي كتاب رياضي پايه هشتم دوره اول متوسطه با استفاده از روش ويليام رومي
نويسنده اصلي :
يونس افتاب
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
رياضي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
94
چكيده :
در تحليل محتوا بر اساس روش وليام رومي ضريب درگيري دانش اموزان كلاس هشتم دوره اول متوسطه با متن كتاب درسي عدد 9/1 در قسمت تصاوير و اشكال عدد 8/ و در بخش سئوالات عدد 5/1 بدست امد ضريب درگيري 9 /1 براي متن كتاب درسي نشان ميدهد كه كتاب مفروضات و اطلاعات علمي كافي را در اختيار دانش اموزان قرار نميدهد و كتاب بصورت غير فعال ارائه شده است.
شماره ركورد :
14150
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر محمود فرهاديان
استاد راهنما :
دكتر فرزاد خسرو پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت